DIENSTVERLENING

De kosten van verzuim
Eén verzuimdag kost een bedrijf gemiddeld € 175 per medewerker. Dan hebben we het nog niet eens over het energielek dat verzuim met zich meebrengt. De opvang van werk door collega’s, het nauwgezet volgen van de Wet Verbetering Poortwachter, administratief gedoe met UWV… Daar zit geen ondernemer op te wachten.

Liever aan het werk
Een medewerker is waarschijnlijk ook liever aan het werk dan dat hij thuis zit. Hoe vervelend is het om je eigen werk niet meer te kunnen doen? Bovendien betekent langdurig verzuim een behoorlijke daling van het inkomen. Alle reden om samen aan de slag te gaan met verzuim en re-integratie!

Warme zakelijkheid
Motivation@Work helpt werkgever én werknemer om op tijd de juiste stappen te zetten en loonsancties te voorkomen. Ik zoom zakelijk in op de beheersing van verzuimkosten binnen uw organisatie. Maar ik richt mij ook op de communicatie en onderlinge verhoudingen. Want juist bij verzuim spelen de menselijke aspecten vaak een doorslaggevende rol.

Dienstverlening
Naast veel theoretische kennis heb ik senior-ervaring op het gebied van sociale zekerheid, Arbo, re-integratie en verzuim. Ik zet doelgericht de lijnen uit, waarbij ik HR en management voorzie van professionele tools en solide kennis om moeilijke vraagstukken en lastige dossiers op te lossen.

Reken op Motivation@Work voor:

Kennisoverdracht
Mijn expertise op het gebied van Sociale zekerheid, Arbo, verzuim en re-integratie deel ik graag. Als vaste docent bij CS-opleidingen, maar ook bij andere bedrijven en Arbodiensten tijdens incidentele workshops of trainingen. Uiteraard zorg ik als interim-adviseur binnen een organisatie altijd voor een gedegen kennisoverdracht, zodat mijn visie en aanpak beklijven.

Optimaliseren van verzuimprocessen
Verzuim is een weerspiegeling van de organisatie zelf. Onduidelijke processen, stroperige besluitvorming of een wazige rolverdeling: u vindt het terug in verzuimdossiers en oplopend verzuimpercentage. Ik analyseer, structureer en denk mee over organisatorische en administratieve verbeteringen. Uw organisatie wordt niet alleen UWV-proof, maar blijvend vitaal.

Casemanagement met taakdelegatie (‘verlengde arm’)
Ik mag mijzelf specialist taakdelegatie noemen. Dankzij de ‘verlengde arm’-constructie kan een casemanager taakdelegatie een medewerker bevragen op privacygevoelige, medische informatie. Uw bedrijfsarts wordt optimaal ondersteund, uw medewerker krijgt de begeleiding die hij verdient. En uw verzuimkosten dalen aanzienlijk.

Casemanagement
Na een haarscherpe analyse van lopende verzuimdossiers zet ik bedrijfsarts, leidinggevende en medewerker in de rol die bij hen past. Als ervaren troubleshooter los ik lastige casussen op, en ik help HR en management om tijdig de juiste acties uit te zetten. Daarnaast ben ik een stevige sparringpartner voor verzekeraars en UWV. Daar wordt iedereen beter van!