Een jaar lang is er keihard gewerkt om het ziekteverzuim bij de reorganiserende verzekeraar onder controle te krijgen. Door slimme samenwerking en een aparte leidinggevende voor de verzuimende medewerkers zijn het aantal zieken en de bijbehorende verzuimkosten sterk gereduceerd.
Josephine Spaans werd ingezet als casemanager voor dit project en werkte hierin samen met de professionals van Arbodienst GOED. Spaans is moe maar voldaan na de afronding op 1 oktober 2018. ‘Het was een ontzettend leuke opdracht met een goede energie, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Ik kan ook niet wachten om hetzelfde concept bij een andere opdrachtgever in te zetten.’

De aanpak
De opdrachtgever reorganiseert, waarbij een kwart van de medewerkers boventallig is verklaard. Dit leidde tot een flink aantal verzuimende mensen. Spaans werd aangesteld als leidinggevende van de verzuimende medewerkers. ‘De reguliere leidinggevende heeft een andere band met de medewerkers dan ik en bovendien ontbreekt het haar of hem vaak aan detailkennis over ziekteverzuim en sociale zekerheid’, aldus Spaans. ‘Ik heb die kennis wel, op hetzelfde niveau als de professionals van de arbodienst. Daardoor ben ik een gelijkwaardige partij. Ik kan me in alle drie de partijen verplaatsen: de verzekeraar, de arbodienst en natuurlijk de medewerkers. Je stelt dan bijvoorbeeld sneller de juiste vragen.’

‘Iedereen werd gezien’
Samen heeft het drietal er alles aan gedaan, ook op het gebied van interventies, om mensen bij te staan en te ondersteunen in hun herstel. De boventallige medewerkers werden niet vrijgesteld van werk, maar er werd gestuurd op re-integratie. Spaans: ‘Het blijven benutten van de capaciteiten en deelnemen aan het werkende leven houdt de afstand tot de arbeidsmarkt overzichtelijk. Om de persoonlijke betrokkenheid te verhogen, sprak ik mensen ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Iedereen werd gezien.’ Een andere creatieve oplossing bij dit project was het inzetten van het scholingsbudget in een bredere zin. Niet alleen voor letterlijke ontwikkeling en opleiding, maar bijvoorbeeld ook voor coaching voor mensen die faalangst hebben ontwikkeld tijdens hun ziekteproces. Of een training voor mensen die een eigen bedrijf willen starten.

Succesformule
Spaans stelt dat deze aanpak voor meer klanten werkt. Een aparte leidinggevende voor de zieke medewerkers met kennis van verzuim in de brede zin, een casemanager taakdelegatie en in het verlengde de spreekuren van de bedrijfsarts: het is een formule die werkt. ‘Je bespaart kosten en kunt echt de regie voeren, terwijl je ook daadwerkelijk iets voor de medewerkers betekent’, aldus Spaans. Bij dit project werden de verzuimkosten gereduceerd met tachtig procent. Ook heeft de opdrachtgever na afloop van het project een eigen leidinggevende in dienst genomen, speciaal voor de verzuimende medewerkers. ‘Onze namen waren tot in de Raad van Bestuur bekend binnen de organisatie en er is ons verteld dat men het zonder ons niet had kunnen klaren’, besluit Josephine Spaans.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}