Referentie Marjol Nikkels van CS Opleidingen BV en VPM

Opdracht bij Koning Willem 1 College

herijken processen rondom Re-integratie & verzuim;
advisering rondom regiemodel t.b.v. afdeling HRM;
Vervanging t.g.v. zwangerschap: verzuimdossiers

Activiteiten:

Dossieranalyse en advisering op organisatieniveau; Verzuimproblematiek onderzocht (i.s.m. Anne Edelaar) plan opgesteld om het verzuim te verminderen en de processen ten aanzien van verzuim & re-integratie te verbeteren; Sturing op mogelijkheden bij individuele medewerker.
Herijken processen: alle beleidstukken geanalyseerd en herschreven. Diverse beleidsstukken opgesteld. Denk aan Beleid WGA, Arbeidsconflict, Duurzame inzetbaarheid (in combinatie met beleid aangepast werken). Diverse formats ten aanzien van brieven, formulieren, instructies t.b.v. leidinggevenden en HRM opgesteld en geïmplementeerd; Financiele stromen t.a.v. verzuim/re-integratie in kaart gebracht en advisering om dit te verbeteren;

Alle genoemde nieuwe beleidsstukken geïmplementeerd;
Coördineren van 2e spoortrajecten; Medewerkers aanspreken op verantwoordelijkheden
Bestaande WGA instroom geanalyseerd en acties ondernomen om de instroom te reduceren;
Advisering rondom de aanname van een nieuwe bedrijfsarts;
Voorbereiding op implementatie van fysiek naar digitaal verzuimsysteem;
Advisering ten aanzien van wel/niet overgaan naar ERD WGA/ ERD Ziektewet;
Professionalisering t.a.v. de casemanagers binnen afdeling HRM door middel van het geven van training en ‘coaching on the job’;
Op dossierniveau advisering verzorgt om kosten beheersbaar te houden.


Werkzaamheden voor Nuon

Verzuimdossiers analyseren en leidinggevenden/HRM coachen in:

Uitwerking/uitvoering Wet Verbetering Poortwachter;
Advisering in reduceren van schadelast t.a.v. werkgever en werknemer (ook t.a.v. de periode na 104 weken);
In opdracht uitzetten (preventieve) trajecten t.b.v. medewerkers;
Ook voor Nuon zijn er een tweetal spoor 2 trajecten begeleid


Spoor 2 trajecten

Spoor 2 trajecten uitvoeren in opdracht
Sturing op mogelijkheden bij individuele medewerker
Ontwikkelen van personal Branding
Coaching medewerker (weer) in de ‘markt’ zetten
Advisering complexe en onbegrepen inzetbaarheidsproblemen
Aanspreken op verantwoordelijkheden

Docent Opleiding Regie op Verzuim via CS Opleidingen BV

Docent HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim
Enthousiasmeren studenten voor het vak Casemanager Regie op verzuim
Overbrengen van de gevraagde stof binnen een bepaald tijdsbestek

Opdracht bij Koning Willem 1 College

 • herijken processen rondom Re-integratie & verzuim;
 • advisering rondom regiemodel t.b.v. afdeling HRM;
 • Vervanging t.g.v. zwangerschap: verzuimdossiers

 

Activiteiten:

 • Dossieranalyse en advisering op organisatieniveau; Verzuimproblematiek onderzocht (i.s.m. Anne Edelaar) plan opgesteld om het verzuim te verminderen en de processen ten aanzien van verzuim & re-integratie te verbeteren; Sturing op mogelijkheden bij individuele medewerker.
 • Herijken processen: alle beleidstukken geanalyseerd en herschreven. Diverse beleidsstukken opgesteld. Denk aan Beleid WGA, Arbeidsconflict, Duurzame inzetbaarheid (in combinatie met beleid aangepast werken). Diverse formats ten aanzien van brieven, formulieren, instructies t.b.v. leidinggevenden en HRM opgesteld en geïmplementeerd; Financiele stromen t.a.v. verzuim/re-integratie in kaart gebracht en advisering om dit te verbeteren;
 • Alle genoemde nieuwe beleidsstukken geïmplementeerd;
 • Coördineren van 2e spoortrajecten; Medewerkers aanspreken op verantwoordelijkheden
 • Bestaande WGA instroom geanalyseerd en acties ondernomen om de instroom te reduceren;
 • Advisering rondom de aanname van een nieuwe bedrijfsarts;
 • Voorbereiding op implementatie van fysiek naar digitaal verzuimsysteem;
 • Advisering ten aanzien van wel/niet overgaan naar ERD WGA/ ERD Ziektewet;
 • Professionalisering t.a.v. de casemanagers binnen afdeling HRM door middel van het geven van training en ‘coaching on the job’;
 • Op dossierniveau advisering verzorgt om kosten beheersbaar te houden.

 

 

Werkzaamheden voor Nuon

 

Verzuimdossiers analyseren en leidinggevenden/HRM coachen in:

 • Uitwerking/uitvoering Wet Verbetering Poortwachter;
 • Advisering in reduceren van schadelast t.a.v. werkgever en werknemer (ook t.a.v. de periode na 104 weken);
 • In opdracht uitzetten (preventieve) trajecten t.b.v. medewerkers;
 • Ook voor Nuon zijn er een tweetal spoor 2 trajecten begeleid

 

 

Spoor 2 trajecten

 • Spoor 2 trajecten uitvoeren in opdracht
 • Sturing op mogelijkheden bij individuele medewerker
 • Ontwikkelen van personal Branding
 • Coaching medewerker (weer) in de ‘markt’ zetten
 • Advisering complexe en onbegrepen inzetbaarheidsproblemen
 • Aanspreken op verantwoordelijkheden

 

Docent Opleiding Regie op Verzuim via CS Opleidingen BV

 • Docent HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim
 • Enthousiasmeren studenten voor het vak Casemanager Regie op verzuim
 • Overbrengen van de gevraagde stof binnen een bepaald tijdsbestek