Amsterdam, 23 januari 2017 – Motivation@Work viert in 2017 haar vijftienjarig bestaan. Eigenaar en adviseur sociale zekerheid Josephine Spaans is trots op haar prestaties. Zeker ook omdat het voortbestaan van haar bedrijf aan een zijden draadje heeft gehangen door haar eigen arbeidsongeschiktheid. Gelukkig kreeg ook dat verhaal een goed einde.

Toen Josephine Spaans in 2002 haar bedrijf inschreef bij de Kamer van Koophandel, was zij een ondernemer. Het woord ZZP’er was nog niet uitgevonden. Wie een eigen bedrijf had, was ondernemer, met of zonder personeel. Toch is haar strategie om nooit mensen in dienst te nemen, verstandig geweest. ‘Door mijn bedrijf klein te houden, kan ik flexibel inspringen op de wensen van mijn klanten’, zegt Spaans. In de loop der jaren werkte zij bij veel verschillende bedrijven: ArboUnie, Gouden Gids, Universitair Medisch Centrum Nijmegen, GVB en Reclassering Nederland zijn slechts enkele voorbeelden. De bedrijfsnaam staat voor het resultaat dat Spaans biedt. Motivatie met als zichtbaar resultaat minder verzuim, minder instroom in de WIA en daardoor hogere efficiëntie en lagere kosten.

Van dossier- naar strategisch niveau
Vijftien jaar geleden startte Josephine Spaans met het coachen van medewerkers en hun leidinggevenden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een wet die indertijd de spelregels rondom arbeidsverzuim drastisch veranderde. Van dossierniveau tilde zij haar werk naar strategisch niveau, zodat zij sinds 2011 naast werkzaamheden op dossierniveau tevens organisaties ondersteunt bij het optimaliseren van de verzuimprocessen en van de financiële stromen van de sociale zekerheid. Verder adviseert zij over het Eigen Risicodragerschap WGA-ERD.

Scriptieprijs
Vijf jaar na de oprichting van Motivation@work pakte Josephine Spaans een nieuwe uitdaging aan en werd franchisenemer van Digne Consult. ‘Hier heb ik veel geleerd over bedrijfsprocessen, efficiency en effectiviteit op de werkplek’, vertelt zij. ‘De opgedane kennis pas ik nog steeds toe in de praktijk’. Omdat haar vakgebied snel verandert, maakte Spaans haar eigen bijscholing tot belangrijk punt. Zo volgde ze een post-bachelor studie tot Register Case – Care manager – en schreef de winnende scriptie van deze opleiding in 2012. Haar kennis en ervaring combineerde zij en schreef ze op in haar boek Samen Slimmer (2014).

Toegevoegde waarde
Niet lang na al deze hoogtepunten volgde echter een dieptepunt. Spaans werd volledig arbeidsongeschikt. Ze is nog steeds niet honderd procent hersteld, maar ze heeft in 2016 toch weer een mooie omzet gerealiseerd. ‘Veerkracht blijkt mijn tweede naam te zijn’, zegt ze met een glimlach. ‘Daarbij heb ik het geluk dat mijn inzet en betrouwbaarheid ook door anderen worden opgemerkt, zoals Marjol Nikkels van Verefi en CS-opleidingen en Michiel van Asbeck van Raymakers en Verbruggen. Zij kennen mijn werkwijze en sterke punten en gunnen mij daarom opdrachten.’ Naast haar werk pakte Josephine Spaans ook nog een nieuwe studie op. ‘Ik ben nu bezig met WFT Inkomen. De wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. Alhoewel deze opleiding geen ‘must’ is in mijn vakgebied, zie ik er wel de toegevoegde waarde van’, besluit Spaans.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}