De WAO-instroom is het eindstation van langdurig arbeidsverzuim. Bij het verschijnen van die slechte cijfers was het P&O-team in samenwerking met het lijnmanagement al zeer succesvol bezig met het terugdringen van het korte verzuim. Om nu ook het langdurige ziekteverzuim aan te pakken werd Josephine Spaans als ‘casemanager’ aangetrokken.

WAO-instroom gereduceerd (pdf)


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}