Motivation@Work: Wetenschappelijk basis van onze aanpak

Bij Motivation@Work integreren we geavanceerde wetenschappelijke methoden om de inzetbaarheid en het welzijn van jouw werknemers te bevorderen en te monitoren. Onze aanpak biedt jou als werkgever concrete voordelen en is stevig verankerd in onze drie kernprincipes: zelfregie voor de medewerker, resultaatgerichte pricing, en focus op de oranje zone.

Versterk werkvermogen en welzijn met regelmatige check-ins

Bij Motivation@Work zetten we twee krachtige tools in om het werkvermogen en het algehele welzijn van jouw werknemers te beoordelen en te verbeteren: de Work Ability Index (WAI) en vragenlijsten over Positieve Gezondheid.

De Work Ability Index (WAI) 

De WAI, gebruikt als een jaarlijkse 'nulmeting', is essentieel voor het beoordelen van het werkvermogen van jouw werknemers. Deze index, erkend door de Sociaal Economische Raad (SER), gaat verder dan het meten van arbeidsproductiviteit. Het biedt strategische inzichten om verzuimkosten te verminderen en de productiviteit binnen jouw organisatie te verhogen. Dit past perfect binnen onze focus op resultaatgerichte pricing, waarbij we streven naar meetbare resultaten en het maximaliseren van de ROI voor jouw organisatie.

Vragenlijsten ‘Positieve Gezondheid’ 

Daarnaast zetten we drie keer per jaar vragenlijsten in om de voortgang van jouw medewerkers te volgen. Deze vragenlijsten bieden een holistisch beeld van hun gezondheid en stimuleren zelfregie. We moedigen werknemers aan om actief de regie over hun inzetbaarheid en welzijn te nemen. Dit leidt niet alleen tot gerichte gesprekken en interventies waar nodig, maar versterkt ook het algehele welzijn en de inzetbaarheid van jouw team.

Door deze combinatie van de WAI en Positieve Gezondheidsvragenlijsten, biedt Motivation@Work een uitgebreide aanpak om de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van jouw werknemers te verbeteren. 

Focus op de oranje zone

Onze aanpak richt zich op medewerkers die nog aan het werk zijn en klachten ervaren (de 'oranje zone'). Door vroegtijdig risico's op verzuim te identificeren en aan te pakken, kunnen we effectieve ondersteuning bieden en verzuim voorkomen voordat het ontstaat.

Deze combinatie van wetenschappelijk onderbouwde tools stelt ons in staat om een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers, wat essentieel is voor effectieve begeleiding en ondersteuning.

Ontdek hoe Motivation@Work jouw organisatie kan versterken door een focus op inzetbaarheid en welzijn, wat leidt tot een productiever en veerkrachtiger werkomgeving.