De overeenkomst van inzetbaarheid

12 mrt. 2024

De Overeenkomst van Inzetbaarheid: Een fundament voor proactief werknemerswelzijn

Bij Motivation@Work geloven we dat een overeenkomst van inzetbaarheid meer is dan alleen een aanvulling op het arbeidscontract; het vertegenwoordigt een gezamenlijke toewijding aan een unieke en gedurfde manier van werken. Deze overeenkomst bevordert een proactieve benadering van vitaliteit en inzetbaarheid, essentieel voor zowel de werknemer als de werkgever.

Zelfbewustzijn en proactiviteit Het is cruciaal dat elke medewerker zich bewust is van zijn of haar eigen inzetbaarheid en de factoren die deze kunnen beïnvloeden. Bij signalen van verminderde inzetbaarheid of werkvermogen, moedigen we aan tot zelfreflectie. Dit proces helpt niet alleen bij het identificeren van mogelijke problemen, maar stimuleert ook het zoeken naar passende oplossingen. Zelfreflectie is de eerste stap naar het voeren van constructieve dialogen met leidinggevenden en collega's om gezamenlijk verbeteringen door te voeren.

Voordelen van de Overeenkomst van Inzetbaarheid Een overeenkomst voor inzetbaarheid biedt aanzienlijke voordelen, waaronder:

  1. Verhoogde betrokkenheid Door expliciet te benoemen dat werknemers worden verwacht actief bij te dragen aan hun inzetbaarheid, verhogen we hun betrokkenheid bij eigen gezondheid en welzijn. Dit verhoogt het bewustzijn en motiveert hen om proactief deel te nemen aan relevante activiteiten en programma's.

  2. Duidelijke verwachtingen Deze overeenkomst schept heldere verwachtingen over de rol van de werknemer in het onderhouden van hun eigen inzetbaarheid. Dit vermindert misverstanden en zorgt dat zowel werknemer als werkgever dezelfde gezondheids- en welzijnsdoelen nastreven.

  3. Inzicht in werknemersbehoeften Door werknemers te verplichten tot het invullen van regelmatige vragenlijsten, verzamelt de werkgever waardevolle data over de gezondheid, het welzijn en de tevredenheid van het personeel. Deze informatie is cruciaal voor het ontwikkelen van doelgerichte beleidsmaatregelen en programma's.

  4. Preventieve gezondheidszorg Vroege identificatie van potentiële gezondheidsrisico's via de overeenkomst stelt ons in staat sneller te interveniëren, wat langdurig verzuim kan helpen voorkomen.

  5. Versterking van de bedrijfscultuur Een cultuur waarin gezondheid en inzetbaarheid centraal staan draagt bij aan werknemerstevredenheid en -loyaliteit, wat resulteert in minder personeelsverloop en verzuim.

  6. Juridische duidelijkheid Hoewel de overeenkomst niet noodzakelijkerwijs juridische gevolgen heeft, biedt het een formeel kader dat zowel verwachtingen als verantwoordelijkheden van werknemers duidelijk maakt.

Samenvattend, een overeenkomst van inzetbaarheid die de verwachtingen rondom de inzetbaarheid van werknemers expliciteert, draagt significant bij aan het creëren van een gezondere, meer betrokken en productievere werkomgeving.

Klaar voor de volgende stap in inzetbaarheid? Maak nu een afspraak


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie