Het belang van een juiste probleemanalyse

20 mrt. 2024

Focus op wat je kan meten: Het belang van een juiste probleemanalyse

Het nauwkeurig definiëren van het probleem is cruciaal wanneer je samenwerkt met een arbodienst om verzuim te verlagen en preventief te werk te gaan om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Hier zijn een paar redenen waarom:

  1. Doelgerichte interventies

Een juiste probleemdefinitie helpt om specifieke oorzaken van verzuim te identificeren. Dit stelt de arbodienst in staat om gerichte interventies te ontwikkelen die effectief aanpakken wat daadwerkelijk speelt binnen een organisatie. Zonder een heldere probleemdefinitie zou de aanpak te algemeen kunnen zijn, wat de effectiviteit vermindert.

  1. Efficiënte resource-allocatie

Door het probleem nauwkeurig te definiëren, kan een organisatie haar middelen (zoals tijd, geld en personeel) efficiënter inzetten. Dit zorgt ervoor dat de inspanningen daar worden geconcentreerd waar de impact het grootst is, wat essentieel is voor het verlagen van verzuim en het verbeteren van de inzetbaarheid.

  1. Meten van succes

Een duidelijke probleemdefinitie maakt het mogelijk om concrete, meetbare doelen te stellen. Dit is belangrijk voor het evalueren van de effectiviteit van de interventies. Zonder een heldere probleemdefinitie zou het moeilijk zijn om te bepalen of de genomen maatregelen succesvol zijn.

  1. Communicatie en samenwerking

Een goed gedefinieerd probleem bevordert een heldere communicatie tussen alle betrokken partijen, inclusief het management, de HR-afdeling, de arbodienst en de werknemers zelf. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en zorgt voor een samenwerking waarbij iedereen naar hetzelfde doel werkt.

  1. Preventieve aanpak

In de context van preventie helpt een juiste probleemdefinitie om risicofactoren vroegtijdig te identificeren. Dit stelt een organisatie in staat om proactief maatregelen te nemen voordat deze risico's daadwerkelijk tot verzuim leiden.

Bij een juiste probleemanalyse worden de kosten om het probleem op te lossen optimaal benut. Motivation@Work helpt om problemen helder te definiëren, waarbij niet alleen de top van de ijsberg zichtbaar wordt, maar juist ook wat eronder ligt. Als de kraan blijft lopen, helpt het niet om te dweilen. Wij draaien de kraan dicht.

Samenvattend, de juiste probleemdefinitie is een fundamentele stap in het samenwerken met een arbodienst om verzuim effectief te verlagen en de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Dit zorgt voor een gerichte, efficiënte en succesvolle aanpak.

Klaar voor de volgende stap in inzetbaarheid? Maak nu een afspraak


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie