Services

PIM: Praten in Mogelijkheden

Onze technologie vertaalt onderzoek naar inzetbaarheid direct in actiegerichte inzichten die we met u delen.

PIM (Praten in Mogelijkheden)

PIM, oftewel 'Praten in Mogelijkheden', biedt een nauwkeurige analyse van de werkcapaciteiten van medewerkers. Hiermee kunnen zowel werknemers als werkgevers duidelijk begrijpen welke taken vermeden moeten worden en welke aangepaste werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden. PIM bevordert een objectieve benadering en voorkomt eindeloze discussies over inzetbaarheid.

Daarnaast faciliteren we een open en constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over inzetbaarheid. Dit bevordert niet alleen gezamenlijk begrip en aanpak, maar ook de onderlinge communicatie en samenwerking. Onze proactieve benadering richt zich op het verminderen van onnodig verzuim en de daarmee samenhangende kosten door gemiste uren en verminderde productiviteit.

Klaar voor de volgende stap in inzetbaarheid? Maak nu een afspraak


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie


Motivation@Work is aangesloten bij de Geschillencommissie